Liczba odwiedzin strony: 31063 Osób na stronie: 3
 

Bilski Mirosław. Kancelaria notarialna

 
 
Bilski Mirosław. Kancelaria notarialna
 
Szczebrzeska 2
22-400 Zamość
Profesja:   notariusz

Użytkownik nie udostępnił danych.

Dziennik Ustaw 2004 Nr 190 poz. 1952 - Strzeżony ośrodek dla cudzoziemców w Lesznowoli
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 26 sierpnia 2004 r. w sprawie strzeżonego ośrodka dla cudzoziemców w Lesznowoli (Dz. U. z dnia 31 sierpnia 2004 r.) Na podstawie art. 109 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. Nr 128, poz. 1175 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 179, poz. 1842) zarządza się, co następuje: § 1.  1. Strzeżony ośrodek dla cudzoziemców w Lesznowoli, gmina Grójec,...
Monitor Polski 1997 Nr 47 poz. 459 - Wykaz trudnych i uciążliwych warunków pracy oraz szczegółowe zasady wypłacania nauczycielom dodatku z tytułu pracy w tych warunkach
ZARZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 14 lipca 1997 r. w sprawie wykazu trudnych i uciążliwych warunków pracy oraz szczegółowych zasad wypłacania nauczycielom dodatku z tytułu pracy w tych warunkach. (M.P. z dnia 1 sierpnia 1997 r.) Na podstawie art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 1997 r. Nr 56, poz. 357) zarządza się, co następuje: § 1.  Za pracę w trudnych warunkach uznaje się:...